top of page

Wednesday League

CONGRATULATIONS!

HOLE-IN-ONE

Rich Heydon

#2 - 6/7/23

Wyatt Peck

#9 - 7/26/23

Weekly Low Score  

Low Gross

35 - Brett Hegarty

37 - Tim Tott

Low Net

28- Dave McDevitt

29- Tim Tott

CONGRATULATIONS!
2023 League Winners
Ralph Buys & Derek Coulson
2023 Wed Schedule B.jpg

    PAIRINGS FOR SEPT. 6   

                         11 vs 14 -  4:30 

                         9 vs 15   -  4:40 

                         7 vs 16   -  4:50 

                         6 vs 13    - 5:00 

                         1 vs 8      - 5:10 

                        4 vs 12     - 5:15 

                        2 vs 3       - 5:20 

                        5 vs 10      - 5:30

Team  Player

 1         L Shaw / S Shaw

 2         A Cave / C Neumann

 3         S Hansen / B Thomas

 4         R Buys / D Coulson

 5         W Peck / J Vaughn

 6         J Bogenreif / S Bogenreif

 7         S Schneider / C Smith

 8         R Heydon / A Lyle

 9         J Koch / C Butler

10        G Boehmer / R Jones

11        D Johnson / T Tott

12        J Bracht / B Hegarty

13        A Witmer / R Miller

14        D Schroeder/ D McDevitt

15        J Lane / K McCuddin

16

Standings

12H

13H

12H

15

12

7H

7

9H

13H

12H

12H

14H

9

12

12H

“Forget your opponents; always play against par.”

Sam Snead

WP_20180504_003.jpg
bottom of page